Pedagogisch beleid

De leidsters zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van elk kind. Ze werken kindvolgend, bewust en doelgericht op een manier die aansluit bij de kinderen en wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling, vanuit de gedachte 'spelen is leren en met een positieve benadering'. Het pedagogisch beleidsplan is daarbij leidraad en bedoeld als een dynamisch instrument van waaruit wij ons werk met de kinderen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en onze kwaliteit kunnen borgen.

De kwaliteitsmedewerker en de medewerker VVE ondersteunen de leidsters van Stichting Netwerk in de praktijk door het geven van advies, begeleiding en het organiseren van jaarlijkse scholing.

Je kunt het pedagogisch beleidsplan hier downloaden.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.