Opvoedingsondersteuning

Heb je als ouder/verzorger behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van opvoeden van je kind? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

Positief opvoeden

Iedere peuterspeelzaal/-school van SKH heeft een geschoolde pedagogisch medewerker Positief opvoeden bij wie je terecht kunt voor vragen, informatie, tips en hulp omtrent de dagelijkse opvoeding van kinderen. Indien nodig kan zij je doorverwijzen naar instanties, die eveneens met deze methode werken, maar uitgebreidere hulp bieden. Ook worden er jaarlijks Triple P workshops aangeboden door een Triple P-trainer over onderwerpen als: Niet Luisteren, Omgaan met Ruzie en Agressie, een Gezond Slaappatroon Ontwikkelen, etc. Meer informatie over de methode kun je vinden op www.positiefopvoeden.nl, óók voor online advies.

1.Hoorn: hét punt voor zorg en ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

1.Hoorn is hét punt, dichtbij in de wijk, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en ondersteuning.

Eén vaste contactpersoon

In totaal werken circa 70 deskundigen vanuit verschillende terreinen samen, zoals de ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking.

Alle medewerkers van 1.Hoorn weten de weg in de wijken en buurten, komen naar de mensen toe en kennen de lokale en regionale organisaties.

1.Hoorn kent drie teams voor de verschillende stadsdelen in Hoorn:

 • Grote Waal, Binnenstad, Venenlaankwartier, Hoorn-Noord
 • Risdam, Nieuwe Steen, Zwaag, Bangert en Oosterpolder
 • Kersenboogerd, Blokker Hoorn-80

Inloopspreekuren 1.Hoorn

 • Gemeentehuis: maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
  Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV in Hoorn
 • Wijkcentrum Grote Waal: dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
  Bezoekadres: Grote Beer 3, 1622 ES in Hoorn
 • Gezondheidscentrum Kersenboogerd: woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (melden bij receptie)
  Bezoekadres: Brederodegracht 1, 1628 LZ in Hoorn

Je kunt zo binnenlopen óf een afspraak maken via 0229 252200.

Zo is er altijd hulp in de buurt. Wie een vraag heeft, krijgt één vaste contactpersoon. Deze gaat samen met degene die hulp vraagt op zoek naar een passende oplossing.

Begeleiding ouders met kinderen op VVE-peuterspeelscholen

Voor ouders met kinderen op de VVE-peuterspeelscholen en/of op de basisscholen organiseren de buurtmoeders van SKH wekelijks groepsbijeenkomsten om ouders in staat te stellen hun kind zo goed mogelijk te begeleiden. In deze groepsbijeenkomsten worden de thema's behandeld waar kinderen op de VVE-peuterspeelschool of op de basisschool groep 1 en 2 mee bezig zijn, maar bieden ook ruimte voor het uitwisselen van opvoedingsvraagstukken. Op deze manier zijn de bijeenkomsten zowel voor ouders als pedagogisch medewerkers en leerkrachten een welkome aanvulling op de reguliere oudercontacten. Ook ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring van ouders onderling is een zeer belangrijk aspect.

Coördinatie Buurtmoeders

Coördinatie buurtmoeders: Badia Afkerin
wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn. Tel. 06-14187976

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.