Naar de peuterspeelschool

Peuters willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peuterspeelschool is hier een prachtige plek voor. Onze peuterspeelscholen nodigen kinderen uit om vrij te spelen maar ook gezamenlijk activiteiten te doen.

Nieuwe naam

Sinds 1 september 2018 hebben wij de naam peuterspeelzalen veranderd in peuterspeelscholen. In het aanbod verandert er niets. De kinderen op onze peuterspeelscholen oefenen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht. Deze werkwijze hanteren wij al jarenlang in alle wijken van de stad en in nauwe samenwerking met basisscholen. Om deze reden hebben we hier ook in onze naam uiting aan gegeven.

Zelf keuzes maken

Kinderen kunnen zelf keuzes maken: er is een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek enz. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om uit al dit leuks een keuze te maken. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde. Daarbij wordt, naast de verstandelijke ontwikkeling, ruimschoots aandacht besteed aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Naast een binnenruimte is er ook een buitenruimte aanwezig.

Dertien peuterspeelscholen

Stichting Kinderopvang Hoorn heeft 13 peuterspeelscholen verdeeld over de wijken in Hoorn. Er is 1 peuterspeelschool die werkt op antroposofische grondslag.

Wij bieden een VVE-piramide programma met verschillende mogelijkheden, toegespitst op behoefte en leeftijd. In alle gevallen geldt dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Scholen gaan steeds vaker samenwerken met andere organisaties zoals kinderopvang en peuterspeelzalen/-scholen. Een integraal kindcentrum (IKC) is daar de meest verregaande vorm van. Een IKC is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/-school en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Stichting Kinderopvang Hoorn is ook betrokken in deze ontwikkeling.

Eind januari 2020 is de IKC De Kreek officieel geopend. In dit kindcentrum zijn de scholen Roald Dahlschool en Socrates gevestigd met SKH voor de kinderopvang 0-4 jaar, peuterspeelschaal en BSO 4-12 jaar. www.ikcdekreek.nl

Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuterspeelschool is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen doorgaans twee dagdelen per week naar de peuterspeelschool. Een kind met een VVE-indicatie heeft vanaf de leeftijd van 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen per week.

Situatie per 1 april 2020
Vanuit de overheid wordt er een verplichte urenuitbreiding op de peuterspeelscholen doorgevoerd. Dit betekent dat vanaf 1 april 2020 op de meeste peuterspeelschoollocaties alleen ochtend dagdelen van 4 uur worden aangeboden.

Alleen daar waar vanwege het aantal kinderen alleen ochtenden niet voldoende is om alle kinderen te kunnen plaatsen, worden middagen aangeboden van, in principe, 2 uur.

Het uitgangspunt bij plaatsing is dat VVE-geïndiceerde kinderen 16 uur naar de speelschool komen (in principe verdeeld over 4 ochtenden). Niet VVE-geïndiceerde kinderen komen in principe 8 uur (2x ochtend of 1x ochtend plus 2 middagen) of 6 uur, afhankelijk van de mogelijkheden (1x ochtend, 1x middag). Daar waar dit mogelijk is kunnen ook extra dagdelen worden afgenomen.

Een overzicht van de dagdelen per peuterspeelschool vanaf 1 april 2020 vind je bij de locaties.

Openingstijden
De openingstijden zijn afhankelijk van de school/locatie, maar gelegen tussen 08:00 en 12:30 uur in de ochtend en 13:00 en 15:30 uur in de middag.

De peuterspeelscholen zijn het gehele jaar door geopend met uitzondering van de schoolvakanties.

Hoge waardering door ouders

Ouders waarderen onze peuterspeelscholen met een 8,6

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.