Naar de peuterspeelschool

Peuters willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Een peuterspeelschool is hier een prachtige plek voor. Onze peuterspeelscholen nodigen kinderen uit om vrij te spelen maar ook gezamenlijk activiteiten te doen.

Nieuwe naam

Sinds 1 september 2018 hebben wij de naam peuterspeelzalen veranderd in peuterspeelscholen. In het aanbod verandert er niets. De kinderen op onze peuterspeelscholen oefenen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht. Deze werkwijze hanteren wij al jarenlang in alle wijken van de stad en in nauwe samenwerking met basisscholen. Om deze reden hebben we hier ook in onze naam uiting aan gegeven.

Zelf keuzes maken

Kinderen kunnen zelf keuzes maken: er is een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek enz. Waar nodig helpt de leidster om uit al dit leuks een keuze te maken. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde. Daarbij wordt, naast de verstandelijke ontwikkeling, ruimschoots aandacht besteed aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Naast een binnenruimte is er ook een buitenruimte aanwezig.

Veertien peuterspeelscholen

Stichting Netwerk heeft 14 peuterspeelscholen verdeeld over de wijken in Hoorn. Er is 1 peuterspeelschool die werkt op antroposofische grondslag.

Wij bieden een VVE-piramide programma met verschillende mogelijkheden, toegespitst op behoefte en leeftijd. In alle gevallen geldt dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Scholen gaan steeds vaker samenwerken met andere organisaties zoals kinderopvang en peuterspeelzalen/-scholen. Een integraal kindcentrum (IKC) is daar de meest verregaande vorm van. Een IKC is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/-school en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Stichting Netwerk is ook betrokken in deze ontwikkeling.

Eind januari 2020 is de IKC De Kreek officieel geopend. In dit kindcentrum zijn Stichting Netwerk, Roald Dahlschool, SKH en Socrates gevestigd. www.ikcdekreek.nl

Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuterspeelschool is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen twee dagdelen per week naar de peuterspeelschool. De ochtend is 3,5 uur en de middag 2,5 uur dus in totaal gaat uw kind 6 uur per week naar de peuterspeelschool. Een kind met een VVE-indicatie heeft vanaf de leeftijd van 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen per week.

De peuterspeelscholen zijn opgedeeld in groepen. Een groep (dagdeelcombinatie van 2 dagdelen) bestaat maximaal uit 16 kinderen met twee vaste leidsters of maximaal 8 kinderen met één vaste leidster. Vaak aangevuld met een stagiaire van het Horizon College. Per groep wordt een combinatie van twee vastgestelde dagdelen aangeboden. Een overzicht van de groepen/dagdeelcombinaties per peuterspeelschool vindt u bij de locaties.

De peuterspeelscholen van Netwerk zijn het gehele jaar door geopend met uitzondering van de schoolvakanties.

Hoge waardering door ouders

Ouders waarderen onze peuterspeelscholen met een 8,6

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.