Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelschool?

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal of peuterspeelschool. Als jouw kind bovenaan de wachtlijst staat wordt er contact met je opgenomen.

Uit hoeveel kinderen bestaat een peuterspeelschool-groep?

Een groep bestaat maximaal uit 16 peuters. Dit is vastgesteld door de gemeente en wordt ook geïnspecteerd.

Hoeveel leidsters moeten er op een groep staan?

Bij een groep van maximaal 16 peuters staan altijd twee leidsters op de groep. Bij een groep van maximaal 8 peuters staat 1 leidster met vaak ondersteuning van een stagiaire of vrijwilliger.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelschool?

De openingstijden van de ochtend/middag is 's morgens van 8.30 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 15.30 uur. De openingstijden van de ochtendgroep is ’s morgens van 8.30 – 11.30 uur. De antroposofische peuterspeelschool heeft afwijkende openingstijden. Zie hiervoor de informatie bij de betreffende locatie op deze website.

Kan ik de dagdelen zelf bepalen?

De groepen op de peuterspeelschool bestaan uit vastgestelde dagdeelcombinaties. Je kunt bij inschrijving een voorkeur voor een groep (dagdeelcombinatie) aangeven. Kinderen zonder VVE indicatie komen 2 dagdelen naar de speelschool en kinderen met een VVE-indicatie hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. De uitbreiding van dagdelen is altijd op andere dagen dan de dagen waarop uw kind al naar de speelschool komt. Jouw kind zal dus nooit een ochtend en middag op dezelfde dag komen.

Is de peuterspeelschool in de vakantie open?

De peuterspeelscholen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens vakanties. Stichting Netwerk volgt  hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland.
Zie info voor ouders/verzorgers. 

Wat doe ik als mijn kind ziek is?

U meldt dit zo snel mogelijk bij de desbetreffende peuterspeelschool. Dit geldt overigens ook als uw kind niet ziek is maar om een andere reden niet komt.

Wat kost de peuterspeelschool?

Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelscholen onder de Wet Kinderopvang. Voor de financiële regeling verwijzen wij je naar de pagina Aanmelding en ouderbijdrage.

Waarom is het factuurbedrag iedere maand verschillend?

Het factuurbedrag kan per maand verschillen omdat de werkelijk afgenomen uren worden gefactureerd. Vrije dagen en vakanties worden niet in rekening gebracht.

Wat is het uurtarief?

Het uurtarief van de peuterspeelschool wordt jaarlijks vastgesteld door de Gemeente Hoorn. In de module ‘bereken je ouderbijdrage’ op de pagina kosten is het huidige uurtarief terug te vinden.

Wie komt in aanmerking voor een VVE-plaats (uitbreiding met 2 dagdelen)?

Kinderen met een VVE-indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Wij bieden VVE aan op al onze peuterspeelschoolgroepen dus zij kunnen terecht op al onze peuterspeelscholen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan speelschool@netwerkhoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft en je recht hebt op kinderopvangtoeslag dan geef je de wijziging door aan de Belastingdienst. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag dan dien je binnen een maand na wijziging een nieuw inkomensverklaring van de Belastingdienst te versturen aan het centraal bureau van Netwerk.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

Het is gebruikelijk dat jouw kind de peuterspeelzaal of peuterspeelschool verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Daarop is de plaatsingsovereenkomst ook gebaseerd. Jouw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Hoe zeg ik de peuterspeelschool op?

Wanneer jouw kind de peuterspeelschool verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand. Dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren via speelschool@netwerkhoorn.nl.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Voor informatie over klachten kan je onze klachtenpagina raadplegen.

Wat is meldcode kindermishandeling?

Alle peuterspeelscholen van Stichting Netwerk werken met de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De meldcode is een stappenplan volgens welke de leidster moet handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor meer informatie zie 'info voor ouders/verzorgers'.

Welke stagiaires kunnen er op de peuterspeelschool stage lopen?

De meeste stagiair(e)s zijn afkomstig van het Horizon College. Zij volgen de opleiding PW (pedagogisch werk). Dit kunnen tweedejaars, derdejaars of vierdejaars  stagiair(e)s zijn, die een half jaar stage lopen bij een peuterspeelschool. Daarnaast zijn er stagiair(e)s van de middelbare school, die een maatschappelijke stage of snuffelstage lopen. Dit is doorgaans enkele weken of een dag in de week.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.