Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelzaal of peuterspeelschool?

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal of peuterspeelschool. Als uw kind bovenaan de wachtlijst staat wordt er contact met u opgenomen.

Uit hoeveel kinderen bestaat een peuterspeelschool-groep?

Een groep bestaat maximaal uit 16 peuters. Dit is vastgesteld door de gemeente en wordt ook geïnspecteerd.

Hoeveel leidsters moeten er op een groep staan?

De groep bestaat maximaal uit 16 peuters. Op een groep staan altijd 2 leidsters.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelschool?

De openingstijden zijn 's morgens van 8.30 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 15.30 uur. De antroposofische peuterspeelschool heeft afwijkende openingstijden. Zie hiervoor de informatie bij de betreffende locatie op deze website.

Kan ik de dagdelen zelf bepalen?

De groepen op de peuterspeelschool bestaan uit vastgestelde dagdeelcombinaties. U kunt bij inschrijving een voorkeur voor een groep (dagdeelcombinatie) aangeven. Kinderen zonder VVE indicatie komen 2 dagdelen naar de speelschool en kinderen met een VVE-indicatie hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. De uitbreiding van dagdelen is altijd op andere dagen dan de dagen waarop uw kind al naar de speelschool komt. Uw kind zal dus nooit een ochtend en middag op dezelfde dag komen.

Is de peuterspeelschool in de vakantie open?

De peuterspeelscholen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens vakanties. Stichting Netwerk volgt  hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland.
Zie info voor ouders/verzorgers. 

Wat doe ik als mijn kind ziek is?

U meldt dit zo snel mogelijk bij de desbetreffende peuterspeelschool. Dit geldt overigens ook als uw kind niet ziek is maar om een andere reden niet komt.

Wat kost de peuterspeelzaal/peuterspeelschool?

Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen en peuterspeelscholen onder de Wet Kinderopvang. Voor de financiële regeling verwijzen wij u naar de pagina Aanmelding en ouderbijdrage.

Wie komt in aanmerking voor een VVE-plaats (uitbreiding met 2 dagdelen)?

Kinderen met een VVE-indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Wij bieden VVE aan op al onze peuterspeelschoolgroepen dus zij kunnen terecht op al onze peuterspeelscholen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan speelschool@netwerkhoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft en u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan geeft u de wijziging door aan de Belastingdienst. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan dient u binnen een maand na wijziging een nieuw inkomensverklaring van de Belastingdienst te versturen aan het centraal bureau van Netwerk.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

Het is gebruikelijk dat uw kind de peuterspeelzaal of peuterspeelschool verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Daarop is de plaatsingsovereenkomst ook gebaseerd. Uw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Hoe zeg ik de peuterspeelschool op?

Wanneer uw kind de peuterspeelschool verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand. De peuterspeelschool dient schriftelijk per de 1e of 16e van de maand opgezegd te worden, dit kan per mail aan speelschool@netwerkhoorn.nl.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Voor informatie over klachten kunt u onze klachtenpagina raadplegen.

Wat is meldcode kindermishandeling?

Alle peuterspeelscholen van Stichting Netwerk werken met de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De meldcode is een stappenplan volgens welke de leidster moet handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor meer informatie zie 'info voor ouders/verzorgers'.

Welke stagiaires kunnen er op de peuterspeelschool stage lopen?

De meeste stagiair(e)s zijn afkomstig van het Horizon College. Zij volgen de opleiding PW (pedagogisch werk). Dit kunnen tweedejaars, derdejaars of vierdejaars  stagiair(e)s zijn, die een half jaar stage lopen bij een peuterspeelschool. Daarnaast zijn er stagiair(e)s van de middelbare school, die een maatschappelijke stage of snuffelstage lopen. Dit is doorgaans enkele weken of een dag in de week.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze 13 locaties.