Kwaliteit

In het kader van kwaliteit en deskundigheidsbevordering worden de leidsters permanent geschoold. Hiervoor wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld.

VVE-getraind

Alle leidsters beschikken over de vereiste diploma's conform de CAO Welzijn. De leidsters op de peuterspeelscholen zijn VVE getraind (of in opleiding). Daarnaast hebben al onze leidsters taalniveau VVE (3F spreken en lezen, 2F schrijven).

Triple P

Op elke locatie is tenminste één Triple P getrainde leidster: zij is geschoold in preventieve opvoedingsondersteuning. Voor vragen, informatie, tips en hulp omtrent de dagelijkse opvoeding van (je) kinderen, kun je bij de leidsters terecht. Kijk ook eens op onze pagina over opvoedingsondersteuning.

Video-interactie begeleiding

Nagenoeg alle leidsters hebben de training ‘Communicatie en interactie is meer dan praten en spelen’ gevolgd. Wij besteden structureel aandacht aan communicatie en interactie met peuters door middel van video-interactie begeleiding (VIB): één van de instrumenten om tevens de pedagogische kwaliteit van de leidsters te verhogen en te borgen: met eigen gemaakte opnames van situaties op de groep gaan ze in gesprek met elkaar en de VIB coach.

Interactief voorlezen

Onze leidsters hebben bijscholing gehad in 'Interactief voorlezen'. Meer dan bij gewoon voorlezen worden de kinderen actief betrokken bij het boek door hen uit te lokken om over het boek te praten, actief mee te denken en te spelen met de materialen die bij het verhaal horen.

Erkende stageplaatsen

De peuterspeelscholen van Netwerk zijn erkende stageplaatsen en biedt mensen in opleiding de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Pedagogisch beleid

De leidsters van de peuterspeelscholen voeren hun werkzaamheden uit volgens het pedagogisch beleid. Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen zoals meldcode kindermishandeling, het protocol veiligheid en hygiëne enz.

Inspectierapporten

De peuterspeelzalen en/of peuterspeelscholen ondergaan jaarlijks een kwaliteitsinspectie door de GGD. De inspectierapporten vind je hier.

 

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.