Peuter speelzalen

HOORN

Hoog gewaardeerd
door ouders

8,6
header-aangepast

Kwaliteit

In het kader van kwaliteit en deskundigheidsbevordering worden de leidsters permanent geschoold. Hiervoor wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld.

VVE-getraind

Alle leidsters beschikken over de vereiste diploma's conform de CAO Welzijn. De leidsters op de peuterspeelzalen zijn VVE getraind (of in opleiding), deels met een brede VVE-opleiding en deels in het VVE- programma Piramide.

Triple P

Daarnaast hebben al onze leidsters taalniveau VVE (3F spreken en lezen, 2F schrijven). Ook is er op elke locatie tenminste één Triple P getrainde leidster: zij zijn geschoold in preventieve opvoedingsondersteuning.

Video-interactie begeleiding

Nagenoeg alle leidsters hebben de training ‘Communicatie en interactie is meer dan praten en spelen’ gevolgd. Wij besteden structureel aandacht aan communicatie en interactie met peuters door middel van video-interactie begeleiding (VIB): één van de instrumenten om tevens de pedagogische kwaliteit van de leidsters te verhogen en te borgen: met eigen gemaakte opnames van situaties op de groep gaan ze in gesprek met elkaar en de VIB coach.

Interactief voorlezen

In 2017 hebben onze leidsters bijscholing gehad in “Interactief voorlezen”. Meer dan bij gewoon voorlezen worden de kinderen actief betrokken bij het boek door hen uit te lokken om over het boek te praten, actief mee te denken en te spelen met de materialen die bij het verhaal horen.

Erkende stageplaatsen

De peuterspeelzalen van Netwerk zijn erkende stageplaatsen en biedt mensen in opleiding de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Pedagogisch beleid

De leidsters van de peuterspeelzalen voeren hun werkzaamheden uit volgens het pedagogisch beleid. Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen zoals meldcode kindermishandeling, het protocol veiligheid en hygiëne enz.

Inspectierapporten

De peuterspeelzalen ondergaan jaarlijks een kwaliteitsinspectie door de GGD. De inspectierapporten vind u hier.

De VVE-speelzalen worden daarnaast ook nog gecontroleerd door de Inspectie van Onderwijs op kwaliteit VVE.

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze 13 locaties.