Kosten

Als je kind de speelzaal of speelschool bezoekt betaal je altijd een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen, of je recht hebt op kinderopvangtoeslag en of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd de speelschool bezoeken.

Doorloop hier de stappen om te zien of je wel of geen recht hebt op kinderopvangtoeslag.

In bovenstaande stappen wordt gesproken over het laagste tarief inkomen. Dit is een inkomen tussen€0 en €19.432.
Als je in deze categorie valt betaal je het laagste tarief ouderbijdrage en hoef je geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het bedrag dat je betaalt vind je hiernaast bij ‘Bereken je ouderbijdrage’.

Wel of geen kinderopvangtoeslag

Wanneer je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaal je een ouderbijdrage aan SKH. Bereken in de tabel rechts de hoogte van je ouderbijdrage.

Wanneer je wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag vraag je deze aan bij de belastingdienst. Je ontvangt van de belastingdienst de toeslag. Deze toeslag dekt een deel van de kosten van de speelzaal of speelschool. Het verschil tussen het aan de speelschool te betalen factuurbedrag en de ontvangen toeslag is je ouderbijdrage.

Bekijk de gemiddelde bijdrage in de tabel rechts.

Bij afname van bijv. 6 uur per week kun je uitgaan van gemiddeld 20 uur per maand (6 uur x 40 weken : 12 maanden).

Bij afname van bijv. 8 uur per week kun je uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand (8 uur x 40 weken : 12 maanden).

Kinderen met een VVE-indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) komen vanaf 2 jaar 2 dagdelen (8 uur) en hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Voor deze uitbreiding worden geen extra kosten in rekening gebracht. Je kunt dan ook uitgaan van gemiddeld 26,66 uur per maand.

Hulp nodig?

Meer informatie vind je in deze flyer. Heb je hulp nodig bij het invullen van de (aan)vragen? Bel dan naar 0229-248770 of stuur een mail naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl. Wij helpen je graag verder.

Klik hier voor meer uitleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de (berekening van) kinderopvangtoeslag. 

Bereken je ouderbijdrage