Peuter speelzalen

HOORN

Hoog gewaardeerd
door ouders

8,6
header-aangepast

Info voor ouders/verzorgers en oudercommissies

Gesloten tijdens vakanties

De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens vakanties.

Komende vrije dagen dit schooljaar

Zomervakantie: week 30 t/m 35, van do. 19-07-2018 t/m zo. 02-09-2018

Oudercommissie

Stichting Netwerk streeft er naar op alle locaties van de peuterspeelzalen een oudercommissie te hebben. De oudercommissie is bereikbaar via de speelzaalOp het informatiebord bij de speelzaal hangen de contactgegevens.

Wat doet een oudercommissie?

  • Meehelpen met activiteiten zoals vieringen, feesten en andere speciale gelegenheden (zoals helpen met versieren, doen van boodschappen)
  • Meehelpen met praktische zaken zoals meedenken over de aankleding van ruimtes (binnen, buiten), herstellen/repareren van materialen, organiseren van een koffie-ochtend
  • Vertegenwoordigd alle ouders en peuters van de peuterspeelzaal
  • Betrokkenheid van ouders stimuleren
  • Aanspreekpunt zijn voor de ouders bij vragen, ideeën of problemen.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren
  • Informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie
  • Communicatie met andere oudercommissies van Stichting Netwerk.

Een oudercommissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden per locatie.

Wil je ook graag meedenken, meepraten, meehelpen én meebeslissen over het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal? Geef je dan op als oudercommissielid. Op de speelzaal kunnen ze je daar meer over vertellen.

Vragen over opvoeding van je kind. Kijk op opvoedingsondersteuning

Speel-o-theek

In de speel-o-theek 'De Marionet' in wijkcentrum Kersenboogerd kunnen ouders speelgoed lenen voor kinderen van 0-8 jaar. Zij krijgen ook advies over wat voor speelgoed het beste bij een bepaalde leeftijd past.

Ouder en kind ochtend

Een gezellige ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen met de kinderen liedjes zingen, knutselen of verhaaltjes vertellen. Voor ouders ook een prima gelegenheid om te praten over bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen.
De ouder en kind ochtend vindt in verschillende wijkcentra plaats.

Ouder & kind weekend naar Texel

In mei organiseert Stichting Netwerk het 'ouder & kind weekend' voor moeders en vaders die alleen hun kind(eren) opvoeden, Kijk hier voor meer informatie.

Project Brede School

De brede scholen in Hoorn zijn een samenwerkingsverband van verschillende partijen, die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen in de wijken te vergroten. De brede school bestaat uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn. Verder worden ook andere organisaties hierbij betrokken, zoals bibliotheek, peuterspeelzalen en verenigingen. De kinderwerkers van Stichting Netwerk zijn actief binnen die vier brede scholen in de wijken Grote Waal, Hoorn-Noord, Risdam en de Kersenboogerd. Zij organiseren tijdens en na schooltijd verschillende activiteiten. Activiteiten die gericht zijn op de talentontwikkeling van kinderen op het gebied van creativiteit, educatie en kunst en cultuur. Zie voor meer informatie jeugdactiviteitenoverzicht.

Heb je een klacht. Kijk op klachten

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze 13 locaties.