Info voor ouders/verzorgers en oudercommissies

Vrije dagen dit schooljaar

De peuterspeelscholen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens schoolvakanties.

Kerstvakantie: week 52 en 1, ma. 23-12-2019 t/m zo. 05-01-2020
Voorjaarsvakantie: week 8, ma. 17-02-2020 t/m zo. 23-02-2020
Goede Vrijdag: week 15, vr. 10-04-2020
Pasen: week 15 en 16, zo. 12-04-2020 en ma. 13-04-2020
Meivakantie: 18, ma. 27-04-2020 t/m di. 05-05-2020
(Koningsdag en bevrijdingsdag valt in de meivakantie)
Hemelvaart: week 21, do. 21-05-2020 en vr. 22-05-2020
Pinksteren: week 22 en 23, zo. 31-05-2020 en ma. 01-06-2020
Zomervakantie: week 28 t/m 33, ma. 06-07-2020 t/m zo. 16-08-2020

Mogelijk worden er voor de leidsters nog studiedagen ingepland waarop de speelscholen gesloten zullen zijn.
In dat geval word je daar te zijner tijd over geïnformeerd.

Oudercommissie

Stichting Netwerk streeft er naar op alle locaties van de peuterspeelscholen een oudercommissie te hebben. De oudercommissie is bereikbaar via de speelschoolOp het informatiebord bij de speelschool hangen de contactgegevens.

Wat doet een oudercommissie?

  • Meehelpen met activiteiten zoals vieringen, feesten en andere speciale gelegenheden (zoals helpen met versieren, doen van boodschappen)
  • Meehelpen met praktische zaken zoals meedenken over de aankleding van ruimtes (binnen, buiten), herstellen/repareren van materialen, organiseren van een koffie-ochtend
  • Vertegenwoordigt alle ouders en peuters van de peuterspeelschool
  • Betrokkenheid van ouders stimuleren
  • Aanspreekpunt zijn voor de ouders bij vragen, ideeën of problemen.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren
  • Informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie
  • Communicatie met andere oudercommissies van Stichting Netwerk.

Een oudercommissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden per locatie.

Wil je ook graag meedenken, meepraten, meehelpen én meebeslissen over het reilen en zeilen van de peuterspeelschool? Geef je dan op als oudercommissielid. Op de speelschool kunnen ze je daar meer over vertellen.

Opvoedingsondersteuning

Vragen over de opvoeding van je kind? Kijk op opvoedingsondersteuning.

Ouder en kind ochtend

Een gezellige ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen met de kinderen liedjes zingen, knutselen of verhaaltjes vertellen. Voor ouders ook een prima gelegenheid om te praten over bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen.
De ouder en kind ochtend vindt in verschillende wijkcentra plaats.

Ouder & kind weekend naar Texel

Elk jaar in mei organiseert Stichting Netwerk het 'ouder & kind weekend' voor moeders en vaders die  hun kind(eren) alleen opvoeden. Kijk op onze website www.netwerkhoorn.nl voor meer informatie.

Project Brede School

De brede scholen in Hoorn zijn een samenwerkingsverband van verschillende partijen, die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen in de wijken te vergroten. De brede school bestaat uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn. Verder worden ook andere organisaties hierbij betrokken, zoals bibliotheek, peuterspeelzalen en -scholen en verenigingen. De kinderwerkers van Stichting Netwerk zijn actief binnen die vier brede scholen in de wijken Grote Waal, Hoorn-Noord, Risdam en de Kersenboogerd. Zij organiseren tijdens en na schooltijd verschillende activiteiten. Activiteiten die gericht zijn op de talentontwikkeling van kinderen op het gebied van creativiteit, educatie en kunst en cultuur. Zie voor meer informatie het jeugdactiviteitenoverzicht.

Heb je een klacht? Kijk op klachten

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.