Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind gratis inschrijven bij één van onze peuterspeelscholen, voorheen peuterspeelzalen. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op deze website.

Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst zodra het inschrijfformulier volledig ingevuld is ontvangen op het Centraal Bureau van Stichting Netwerk.
Ook kunt u altijd eerst langskomen bij de peuterspeelschool voor een informatief gesprek met de leidster en om de peuterspeelschool te bekijken.

Plaatsing

Zodra er plaats is voor uw peuter wordt u gebeld. Kinderen met een medische of sociale indicatie kunnen alleen met voorrang geplaatst worden als een schriftelijk bewijs van de huisarts of het consultatiebureau kan worden overlegd.

Ouderbijdrage

Sinds 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen en  peuterspeelscholen onder de Wet Kinderopvang. De ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U kunt recht hebben op kinderopvangtoeslag. Doorloop hier de stappen om te zien waar u recht op heeft (extra uitleg) of kijk onder het kopje Kosten voor meer informatie.

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan speelschool@netwerkhoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft die tot gevolg heeft dat u in een andere tariefgroep valt, dient u binnen een maand na wijziging dit door te geven aan het centraal bureau van Netwerk. Inschaling met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Opzegging

Het is gebruikelijk dat uw kind de speelschool verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Uw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Wanneer uw kind de speelschool verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand.

Meer informatie

Natuurlijk kunt u voor meer informatie over de aanmelding en plaatsing van uw kind altijd bellen naar een van de peuterspeelscholen van uw keuze. Of bellen naar het Centraal Bureau: tel. 0229-212587 en vragen naar Linda van Diepen of Siham El Ghamarti. Mailen kan ook: speelschool@netwerkhoorn.nl

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze 13 locaties.