Aanmelding en plaatsing

Je kunt jouw peuter gratis inschrijven bij één van onze peuterspeelscholen, voorheen peuterspeelzalen. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op deze website. Je kunt ook altijd eerst langskomen bij de peuterspeelschool voor een informatief gesprek met de leidster en om de peuterspeelschool te bekijken.

Plaatsing

Na inschrijving ontvang je een bericht wanneer jouw peuter kan worden geplaatst. Kinderen met een medische of sociale indicatie kunnen alleen met voorrang geplaatst worden als een schriftelijk bewijs van de huisarts of het consultatiebureau kan worden overlegd.

Ochtendgroepen

Een groot deel van onze huidige en potentiële klanten heeft aangegeven dat zij graag alleen gebruik willen maken van ochtendgroepen i.p.v. een ochtend- en middagdeel op de peuterspeelschool.

Ook kwam naar voren dat de (potentiële) klanten hun peuter graag willen plaatsen op meer dan twee ochtenddelen.

Om tegemoet te komen aan deze wensen is Stichting Netwerk reeds een aantal ochtendgroepen gestart en zijn we druk bezig met het formeren van meerdere ochtendgroepen.

Alleen nog ochtend dagdelen vanaf 1 april 2020
Vanaf 1 april 2020 worden op de meeste locaties alleen nog ochtend dagdelen van 4 uur aangeboden. Alleen daar waar vanwege het aantal kinderen alleen ochtenden niet voldoende is om alle kinderen te kunnen plaatsen, worden middagen aangeboden van in principe 2 uur. De vaste dagdeelcombinaties (bijv. ma.ochtend en woe.middag) worden losgelaten.

Ouderbijdrage

Sinds 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen en  peuterspeelscholen onder de Wet Kinderopvang. De ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen. Je kunt recht hebben op kinderopvangtoeslag. Doorloop hier de stappen om te zien waar je recht op hebt (extra uitleg) of kijk onder het kopje Kosten voor meer informatie.

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan speelschool@netwerkhoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft die tot gevolg heeft dat je in een andere tariefgroep valt, dien je dit binnen een maand na wijziging door te geven aan het Centraal Bureau van Stichting Netwerk. Inschaling met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Opzegging

Het is gebruikelijk dat jouw kind de speelschool verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Hij/zij wordt dan automatisch uitgeschreven.

Wanneer je kind de speelschool verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand.

Meer informatie

Natuurlijk kun je voor meer informatie over de aanmelding en plaatsing van je kind altijd bellen naar één van de peuterspeelscholen van jouw keuze. Of bellen naar het Centraal Bureau, tel. 0229-212587 en vragen naar Linda van Diepen. Mailen kan ook: speelschool@netwerkhoorn.nl

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze locaties.